top of page
Maia Groth logo.png

Psykoterapi

Psykoterapi er hjælp til livskriser, personlig udvikling, store livsbegivenheder eller til eksistentielle spørgsmål i livet. 

 

I et psykoterapeutisk forløb anvender jeg min faglige viden og erfaringer med forskellige videnskabelige metoder og teorier om den menneskelige psykes funktion.

Vi kan arbejde adfærdsorienteret, psykodynamisk, systemisk eller kognitivt. Altså vi går tilbage på din tidslinie for at lære mere om dine mønstre, overlevelsesstrategier, forsvarsmekanismer og om hvornår, hvordan og hvorfor du handler og reagerer som du gør.

 

Du får støtte ind i et meget nænsomt, personligt og privat rum, hvor du lærer at mærke efter, bruge dine sansninger og inddrage din krop og finde dine ressourcer. Et sted hvor du kan lægge alle dine følelser og tanker frem til refleksion. 

JEG HAR TAVSHEDSPLIGT

Tavshedspligt vil sige, at jeg ikke må videregive oplysninger om klienter til 3. mand.

(Det gælder dog ikke vedr. gældende lovgivning, hvor jeg har indberetningspligt til eksempelvis sociale myndigheder eller politi.)

Billede af Ardalan Hamedani

Tit kommer motivationen til at få professionel terapeutisk hjælp fra, at du som menneske befinder dig i livskrise, depression, stress eller har en følelse af at sidde fast i livet. At noget i din livssituation er låst fast. At du ønsker forandringer i dit liv, men du ikke kan komme videre.

 

Måske møder du egne uhensigtsmæssige adfærdsmønstre der går igen og igen. Det kan være i både relationen til dig selv og i dine personlige relationer. Alt fra familie-, børn-, arbejde-, venner- og kærligheds-relationer.

Der hvor du mærker du har svært ved at finde dit fundament.

 

At du egentlig har andre ønsker for dit liv, men at du har svært ved at skabe forandring el. udvikling. 

Her kan jeg som psykoterapeut hjælpe dig med at få bevidsthed på dine mønstre og adfærd. 

 

At blive klar til at gå i terapi...

 

At gå i terapi kan sommetider kræve et vist tilløb.

Det kan være fyldt af modsatrettede følelser á la ‘’skal jeg nu mærke ubehag..’’, ‘’skal jeg nu ind i sorgen igen..’’ osv. osv.

 

Da det kan føles angstfyldt og udfordrende at skulle skabe forbindelse til- og få bevidsthed om følelser forbundet til det/de temaer som er årsagen til de problemer du som klient mærker holder dig tilbage fra at

leve et for dig meningsfyldt liv.

 

Det er helt normalt. Det er måske første gang du arbejder med dig selv.

 

Som psykoterapeut har jeg tavshedspligt, og det er min største opgave at være sammen med dig som klient

om de temaer der måtte komme op, på en støttende og anderkendende måde, i respekt for hvor langt du er klar til at kigge på dig selv, og den personlige udvikling der følger med.

 

Personlig udvikling er til tider hårdt arbejde. 

 

Der skal være et stærkt ønske tilstede om at ville gå ind i processen. 

På den korte bane, virker det måske at ignorere det utilfredsstillende liv.

Men i livet er det uundgåeligt at livskriser vil opstå. Så i det lange perspektiv kan det være en positiv livsforandrende proces for både dig og dine relationer, at arbejde bevidst med dine ønsker for et meningsfyldt liv i glæde, ansvar og frihed.

 

Det er dig der skaber dit liv, så dit gode liv starter med dig.

Hvorfor psykoterapi?

bottom of page